Kooperatif ve Organize Sanayi Bölgeleri Danışmanlığı

Kooperatif Danışmanlığı

Kemal Özmen’in 20 ye yakın kitabı ve 30 yılı aşkın kooperatifçilik deneyimi ile Türkiye’nin önde gelen kooperatiflerinde yönetim ve mali danışmanlık ayrıca yargıda bilirkişilik yapmaktadır. Ofisimizde kooperatifler konusunda uzman Mali Müşavir, avukatlardan oluşan onbeş kişilik ekibimiz ile hizmet vermekteyiz Büyük Çoğunluğu İstanbulda olmak üzere Türkiye’nin önemli sanayi şehirlerinde bulunan hacim ve istihdam bakımından en büyük ilk 50 kooperatife aktif olarak danışmanlık hizmeti vermekteyiz

Hizmetlerimiz-Çalışma Konularımız

1-Kooperatiflerin kuruluşu, organizasyonu, muhasebe hesap planı ve belge düzeninin oluşturulması, 2-Kooperatifle ortakları arasında ve kooperatifle yüklenici veya taşeronları arasındaki anlaşmazlıkların çözümü, 3-Genel kurulların hazırlanması ve sonuçlandırılması, 4-Kooperatifin iş ve işlemleri ile ilgili rapor hazırlanması,

Hizmetlerimiz-Çalışma Konularımız-2

5-İhale dosyasının hazırlanması, 6-İnşaat yapım sözleşmesinin hazırlanması, 7-Şerefiye Raporunun hazırlanması ve kesinleşme prosedürünün yerine getirilmesi, Ferdileşme süreci

Hizmetlerimiz-Çalışma Konularımız-3

8-Kur’a Yönetmeliğinin hazırlanması ve kur’a işleminin gerçekleştirilmesi, 9-Kat irtifakı ve/veya kat mülkiyeti tapuları ile ortakların ferdileştirilmesi, 10-Yapı kooperatiflerinin işletme kooperatifi olarak amaç ve tür değiştirmesi,

Hizmetlerimiz-Çalışma Konularımız-4

11-Yapı kooperatiflerinin anonim şirket olarak amaç ve tür değiştirmesi, 12-Kooperatiflere ve sitelere özel Toplu Yapı Yönetim Planı hazırlanması, 13-Kooperatifin muhasebe hesap planı ve muhasebe yönetmeliğinin hazırlanması, defter ve belge düzeninin oluşturulması, 14-Kooperatifin vergiler karşısındaki mükellefiyet ve sorumluluklarının belirlenmesi, vergi sorunlarının çözümlenmesi, 15-Yapı kooperatiflerinde iskan belgesi (yapı kullanma izin belgesinin) şartlarından biri olan sigortadan ilişiksizlik belgesinin alınması, 16-Kooperatifçilik konularında diğer danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

Kooperatif Kuruluş Hizmetleri

İstanbul içi ve dışı kooperatif kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Kooperatif Müşavirlik hizmetleri

Kooperatif muhasebe alt yapısının oluşturulması ve aylık yıllık bildirimlerin yapılması

Kooperatif Hukuk Danışmanlığı hizmeti

1163 Sayılı kooperatifler kanunu çerçevesinde danışmanlık hizmetleri

Kooperatiflerde Genel Kurul İşlemleri

Kooperatiflerde genel kurul işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Mesleki Yayınlarımız-Dergilerde Yayınlanan bazı makalelerimiz ve Kemal Özmen'in bazı kitapları

Kooperatifler mevzuatı ile ilgili mesleki yayınlarımız

Büyük Çoğunluğu İstanbulda olmak üzere Türkiye’nin önemli sanayi şehirlerinde bulunan hacim ve istihdam bakımından en büyük ilk 50 kooperatife aktif olarak danışmanlık hizmeti vermekteyiz