Kemal Özmen’in Kooperatifler isimli kitabı 4.Baskısını yapmıştır. Satın Almak için

 

Ekran Resmi 2015-05-13 11.30.54

Seçkin Yayınevinin sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Kitabın içindekiler bölümü ve genel bilgi aşağıda mevcuttur.

Saygılarımızla

goo.gl/JCjfnO

GENEL BİLGİ

Kitap, kooperatifler ve organize sanayi bölgeleri olmak üzere iki konudaki uygulamaları ve bu uygulamalara dayanak teşkil eden mevzuatları (kanun, anasözleşme, yönetmelik, tebliğ, yargıtay içtihatları, Bakanlık yazıları, özelgeler vs) içermektedir.

Kooperatiflerle ilgili uygulama ve mevzuat üç kısımdan oluşmakta olup,
Birinci kısım; genel bilgiler, kuruluş, ortaklık işlemleri, kooperatif organları (genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu), arsa, ihale ve teminat, inşaat, şerefiye ve dağıtım ile ferdileşme konularını, (yapı kooperatiflerinin kuruluşundan ortaklarının işyeri ya da konut sahibi olmalarına kadar olan süreçteki iş ve işlemlerini)
İkinci kısım; yapı kooperatiflerinin amacını gerçekleştirdikten sonra işletme kooperatifi olarak amaç ve tür değişikliği ile anonim şirket olarak amaç ve tür değişikliği ve yönetim planı konularını, (iskan ve işletme sürecindeki iş ve işlemlerini)
Üçüncü kısım olarak da; muhasebe, vergileme ve sigorta konularını,

Organize sanayi bölgeleri uygulama ve mevzuatı,
Organize sanayi bölgelerinin vergi, muhasebe, Yargı kararları, Bakanlık yazıları, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, Uygulama Yönetmeliği, Kuruluş Protokolü ve Teftiş Rehberini, kapsamaktadır.

Ekran Resmi 2015-05-09 16.14.13

Konu Başlıkları
Genel Bilgiler
Kuruluş
Ortaklık İşlemleri
Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Arsa
İhale ve Teminat
İnşaat
Şerefiye ve Dağıtım
Ferdileşme
Yapı Kooperatiflerinin İşletme Kooperatifi Olarak Amaç ve Tür Değiştirmesi
Yapı Kooperatiflerinin Anonim Şirket Olarak Amaç ve Tür Değiştirmesi
Toplu Yapı Site Yönetim Planı
Muhasebe
Vergileme
Yapı Kooperatiflerinde Sigorta